Szukaj:


Sobota, 24 Lutego 2018


-->


2017-09-27

Kim jest właściciel sklepu detalicznego w Polsce?

Właściciel sklepu detalicznego w Polsce to statystycznie to mężczyzna 41-50 letni, z wykształceniem średnim lub wyższym, aktywny zawodowo od ponad 20 lat, handlem detalicznym zajmuje się od ponad 5 lat

A niemal co drugi właściciel sklepu detalicznego prowadzi co najmniej dwa sklepy – jego profil zbadała właśnie Akademia Umiejętności Eurocash wraz z Polską Izbą Handlu.
Wspieranie konkurencyjności polskiego niezależnego handlu, czyli małych i średnich sklepów prowadzonych przez przedsiębiorców samodzielnie lub pod wspólną marką w ramach sieci partnerskich i franczyzowych, od lat jest jednym z priorytetów Grupy Eurocash. Choć co roku słyszymy, że liczba małoformatowych sklepów spożywczych systematycznie maleje, to właśnie tzw. mały format pozostaje główną siłą polskiego rynku FMCG, co jest ewenementem w skali europejskiej. Małe i średnie sklepy mają łącznie ponad 40-proc. udział w łącznej wartości sprzedaży żywności i innych produktów szybko rotujących w Polsce. Prawdą jest, że sklepów jest mniej, ale te, które pozostają, bo potrafią sprostać oczekiwaniom dzisiejszych konsumentów, sprzedają więcej. Najnowsze dane rynkowe pokazują, że pod względem tempa wzrostu wartości sprzedaży, sklepy małoformatowe radzą sobie zdecydowanie lepiej niż hipermarkety, ustępując jedynie dyskontom. Uważamy, że zadaniem Grupy Eurocash, jako partnera niezależnego handlu w Polsce, jest zapewnienie rozwoju naszych klientów w perspektywie kolejnych 5-10 lat. Dlatego inwestujemy w innowacyjne koncepty i formaty detaliczne, takie jak Duży Ben, 1 minute, abc na kołach czy Kontigo. Ponadto oferujemy naszym klientom gotowe rozwiązania, takie jak Faktoria Win, Piwne Terytoria czy Whisky On The Rocks, pozwalające odbudować sprzedaż w kluczowych kategoriach produktów. Projekty te stwarzają właścicielom małych i średnich sklepów detalicznych dodatkowe możliwości rozwoju i konkurowania z dyskontami i sieciami wielkopowierzchniowymi – powiedział Luis Amaral, Prezes Grupy Eurocash.

Naszym celem jest również promowanie wiedzy o polskich przedsiębiorcach, dlatego w ramach Akademii Umiejętności Eurocash, wspólnie z Polską Izbą Handlu, zdecydowaliśmy się przeprowadzić badania, które przybliżą opinii publicznej profil właściciela sklepu spożywczego. To pierwsze takie badanie na rynku, dające odpowiedź m.in. na pytania: kim jest typowy właściciel sklepu detalicznego, w jakim jest wieku, jakie ma wykształcenie, od ilu lat zajmuje się handlem, ile średnio prowadzi sklepów i czy planuje otwarcie kolejnego. A także: jakie widzi szanse i zagrożenia dla swojego biznesu, co myśli o franczyzie, jaki ma stosunek do sukcesji – tłumaczy Luis Amaral.

Profil właściciela sklepu detalicznego
Z przeprowadzonego badania wynika, że wśród właścicieli sklepów detalicznych w Polsce dominują mężczyźni (63%). Największą grupę stanowią osoby w wieku między 41 a 50 lat (33%), przy czym warto zauważyć, że placówki handlowe prowadzą reprezentanci każdej grupy wiekowej, począwszy od 30-latków po 60-latków (brak jest luki pokoleniowej).
Generalnie, wśród detalistów przeważają osoby ze średnim wykształceniem (53%), z dużą reprezentacją osób z wykształceniem wyższym (33%). Zdecydowana większość jest aktywna zawodowo już ponad dwie dekady (60%).

Duża grupa przedsiębiorców zdecydowała się na prowadzenie sklepu w warunkach przemian ustrojowych w latach 90. Chęć „bycia na swoim” była najczęściej wskazywanym powodem założenia placówki handlowej (28%). Badani swój wybór argumentowali również perspektywą lepszych zarobków (15%). Wśród przedsiębiorców działających w handlu są również tacy, którzy są już sukcesorami – 14% wskazało, że przejęli istniejący biznes.

Okazuje się również, że rynek niezależnego handlu dzieli się niemal po równo na dwie grupy: 51% przedsiębiorców koncentruje się na rozwijaniu tylko jednej placówki, a 49% prowadzi co najmniej dwa sklepy. Ponad 12% badanych ma więcej niż 5 sklepów.

Jeśli nowy sklep, to przeważnie we franczyzie
Blisko 1/5 właścicieli sklepów planuje otwarcie kolejnej placówki w ciągu 12 miesięcy. Większość z nich (ponad 55%) zamierza to zrobić w modelu franczyzowym. Wśród zachęt wejścia do franczyzy przedsiębiorcy najczęściej wymieniają: wspólne źródło dostaw i zakupów, rozpoznawalną markę, wsparcie i doradztwo franczyzodawcy, niższe koszty marketingu i promocji oraz większe możliwości konkurowania.

Szanse i zagrożenia dla rozwoju biznesu
Ponad połowa badanych właścicieli sklepów szans rozwoju firmy upatruje w dobrej ofercie swojego sklepu w porównaniu do tego, co można znaleźć u konkurencji. Wśród czynników pozytywnie wpływających na rozwój firmy, bardzo liczna grupa (37%) podkreśla zbudowane, dobre relacje z klientami. Dla blisko 18% badanych szansą rozwoju jest również sam wygląd sklepu, który jest według nich nowoczesny, a przez to atrakcyjny dla konsumentów.

Do głównych wyzwań, z jakimi mierzy się dziś detalista, zaliczany jest natomiast odczuwalny wzrost konkurencji. Na ten czynnik uwagę zwróciło 58% badanych. 3/4 z nich jako największą konkurencję postrzega średnie i duże sklepy sieciowe, w tym dyskonty. Wzrost kosztów prowadzenia działalności to kolejna najczęściej wskazywana bariera rozwoju firmy (44%). Czynnikiem mającym negatywny wpływ na prowadzenie biznesu są również obserwowane zmiany w prawie, które bezpośrednio dotyczą handlu (22%). Co ciekawe, jedynie 2% badanych obawia się rozwoju e-sklepów.

Mimo presji wywieranej przez konkurentów, prowadzenie sklepu w ocenie przedsiębiorców pełni ważną rolę dla społeczności lokalnych. W szczególności buduje relacje międzyludzkie i jest czynnikiem pozytywnie wpływającym na zadowolenie z życia mieszkańców, zwłaszcza dzięki codziennemu dostarczaniu szerokiej oferty produktów, w tym regionalnych.
Franczyza pomocna w sukcesji

Z przeprowadzonego badania wynika również, że sukcesja, będąca ważnym tematem dla całej krajowej gospodarki, jest aktualnym zagadnieniem także dla polskiego handlu detalicznego. Już 35% przedsiębiorców prowadzi sklep ponad 20 lat, a niemal 40% przekroczyło 50-ty rok życia. Ponad połowa właścicieli sklepów ma potencjalnie komu przekazać swój biznes. Blisko 55% wskazuje, że potencjalnym sukcesorem mogłaby być osoba z rodziny, a kolejne 2% – że ktoś spoza rodziny.

Za największe wyzwania podczas ewentualnej sukcesji przedsiębiorcy wskazali: trudność nauczenia kogoś prowadzenia biznesu (27%), koszt całej operacji (20%) oraz obawę przed niepowodzeniem (blisko 20% wskazań).

Sukcesja sklepu działającego we franczyzie daje w ocenie blisko 85% franczyzobiorców przewagi sukcesorowi „na starcie”. Za najważniejszą przedsiębiorcy uznają możliwość zaoferowania lepszych cen we franczyzie, co daje przewagi nad konkurencją (45%). Za niebagatelną przewagę uznano też wsparcie sieci w codziennej działalności, która daje w efekcie oszczędność czasu (30%). Zdaniem badanych, kolejne ważne argumenty to: niższe ryzyko finansowe dla przejmującego taki sklep, generalnie wyższe bezpieczeństwo dla biznesu i zatrudnionych w nim osób, a także dostęp do najnowszych rozwiązań oraz wiedzy, jak działać w handlu.

Większość ankietowanych uważa, że kierunkowe wykształcenie może być przydatne przy przejmowaniu biznesu, ale tylko 18% uważa je za konieczne dla udanej sukcesji. Zdaniem 34% badanych, wystarczy „mieć rękę do biznesu” lub „dobrą intuicję”, a wiedzę zawsze można uzupełnić już w trakcie działalności.

W Grupie Eurocash w 2010 roku podjęliśmy inicjatywę, w ramach której nasi klienci – polscy niezależni przedsiębiorcy – mogli zdobywać wiedzę dotyczącą prowadzenia sklepu już w trakcie swojej biznesowej działalności. Mowa o Akademii Umiejętności Eurocash, w której do tej pory wzięło udział ponad 23000 właścicieli i pracowników sklepów. Z roku na rok dokładamy wszelkich starań, żeby poszerzać tematykę Akademii odpowiadając na bieżące potrzeby przedsiębiorców. Poza wspomnianym badaniem, zrealizowanym razem z Polską Izbą Handlu, możemy je poznawać dzięki organizowanym w całej Polsce warsztatom, platformie e-learningowej czy konferencjom. Wrześniowe ogólnokrajowe spotkanie z właścicielami i pracownikami sklepów wpisało się już na stałe w kalendarz wydarzeń Grupy Eurocash. Już 26 września w katowickim Spodku zorganizujemy Kongres Przedsiębiorców Polskiego Handlu, w którym weźmie udział ponad 5 500 osób. – komentuje Katarzyna Kopaczewska, Członek Zarządu Grupy Eurocash.

* O badaniu
Badanie „Profil polskiego przedsiębiorcy – właściciela sklepu detalicznego” zrealizowane zostało na zlecenie Akademii Umiejętności Eurocash oraz Polskiej Izby Handlu przez Keralla Research – Instytut Rozwiązań B2B.
Badanie ilościowe przeprowadzono na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie losowo-kwotowej wśród N=300 aktywnych przedsiębiorców prowadzących minimum jeden sklep detaliczny. W składzie próby uwzględniono zarówno przedsiębiorców działających w ramach franczyzy, jak i prowadzących działalność poza siecią franczyzową, w proporcjach 70/30.
***


 -->
Przeboje FMCG 2017

NewsletterO portalu | Reklama | Kontakt | Polityka prywatności | Mapa serwisu created by Visualteam


artykuły spożywcze | branża fmcg | fmcg | franchising | gazeta fmcg | handel w polsce | poradnik handlowca
merchandising | sieci handlowe | sklepy spożywcze | wyposażenie sklepu