Szukaj:


Sobota, 24 Lutego 2018


-->


2017-10-23

Wrzesień 2017 udanym miesiącem dla handlu żywnościąWrzesień 2017 r. był kolejnym miesiącem, w którym polski handel zanotował dobre wyniki. Wzrost sprzedaży detalicznej oraz inflacja były wyższe od oczekiwań, co w naszym przekonaniu będzie wywierało presję na RPP na podwyższenie stóp procentowych.


Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wzrósł we wrześniu 2017 r. o 2,2 proc. r/r, zgodnie ze wstępnym odczytem i powyżej konsensusu rynkowego na poziomie 1,9 proc. Największy wzrost w skali roku zanotowały ceny żywności (+5,3 proc.), które w porównaniu z sierpniem 2017 r. wzrosły o 0,5 proc. Największy spadek w ujęciu r/r odnotowały ceny odzieży i obuwia (-4,6 proc.), które w skali miesiąca wzrosły o 2,1 proc. W porównaniu z sierpniem 2017 r. największy wzrost zaobserwowano w cenach paliw do prywatnych środków transportu (+3,5 proc.), natomiast największy spadek na rekreacji i kulturze – o 1,1 proc. m/m.

W analizowanym miesiącu, istotne tempo wzrostu osiągnęła sprzedaż detaliczna. W cenach stałych jego dynamika wyniosła 7,5 proc. r/r. Sprzedaż rosła we wszystkich grupach, natomiast spośród kategorii o znaczącym udziale największy wzrost w skali roku odnotowano w przedsiębiorstwach zajmujących się pozostałą sprzedażą w niewyspecjalizowanych sklepach (+7,5 proc. r/r). Biorąc pod uwagę sprzedaż detaliczną wyrażoną w cenach bieżących, to roczna dynamika za wrzesień wyniosła +8,6 proc tj. o 0,7 pkt. proc. powyżej oczekiwań rynkowych.

We wrześniu br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw, w których liczba pracujących przekracza 9 osób wyniosło 6 030,8 tys. osób, co oznacza wzrost o 4,5 proc. w skali roku. Natomiast przeciętne wynagrodzenie brutto wzrosło do 4 473,06 zł miesięcznie, tj. o 6,0 proc. r/r, podczas gdy konsensus rynkowy oczekiwał 6,2 proc. wzrostu.

Źródło: Michał Mordel, Analityk, Michael/Ström Dom Maklerski
 -->
Przeboje FMCG 2017

NewsletterO portalu | Reklama | Kontakt | Polityka prywatności | Mapa serwisu created by Visualteam


artykuły spożywcze | branża fmcg | fmcg | franchising | gazeta fmcg | handel w polsce | poradnik handlowca
merchandising | sieci handlowe | sklepy spożywcze | wyposażenie sklepu