Szukaj:


Czwartek, 22 Lutego 2018Kontrowersje

Wpływ programu Rodzina 500+ na handel – komentarze ekspertówŁukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP ds. ekonomicznych

Z perspektywy sektora handlu detalicznego program Rodzina 500+ prawdopodobnie będzie miał więcej plusów niż minusów. Rodziny z większą liczbą dzieci, do których trafi świadczenie wychowawcze, cechuje bowiem relatywnie wysoka krańcowa skłonność do konsumpcji. Oznacza to, że będą one od razu wydawać większość dodatkowo uzyskanych pieniędzy. Wzrost popytu nie ograniczy się wyłącznie do artykułów bezpośrednio przeznaczonych dla dzieci, gdyż rodzice mogą swobodnie dysponować otrzymywanym świadczeniem. Całość tego tortu nie przypadnie jednak segmentowi FMCG, o czym świadczy m.in. fakt, iż od momentu uchwalenia ustawy wprowadzającej program Rodzina 500+ mamy do czynienia z rekordowym odsetkiem konsumentów planujących zakup samochodu. Należy także uwzględnić fakt, że z uwagi na obecną strukturę ludnościową najwięcej pieniędzy otrzymają rodzice dzieci urodzonych w trakcie wyżu demograficznego w latach 2007–2010, a więc w wieku 6–8 lat.
Z drugiej strony konstrukcja systemu świadczeń wychowawczych sprzyja dezaktywizacji zawodowej oraz nasileniu presji płacowej. Mimo to bilans strat i korzyści dla handlu detalicznego powinien pozostać pozytywny, gdyż to do niego trafi większość kwoty 23 mld zł rocznie, które mają być wypłacane rodzinom. 

Krzysztof Tokarz, 
prezes Grupy Kapitałowej Specjał

Program Rodzina 500+ dobrze wpływa na koniunkturę w kraju. Więcej pieniędzy w rodzinnym budżecie to potencjalnie wzrost środków na zakupy spożywcze, czyli zakupy pierwszej potrzeby. Już można odnotować zwiększenie obrotów w poszczególnych regionach, w poszczególnych placówkach handlowych. Wszystko wskazuje na to, że będzie to stały wzrost. 
 
Jednocześnie wprowadzenie nowego świadczenia będzie powodowało rezygnowanie przez kobiety z pracy oraz niewracanie do życia zawodowego po urlopie macierzyńskim lub przedłużanie tego czasu. Powoli obserwujemy już takie efekty, szczególnie jeśli chodzi o personel w sklepie 
– mamy coraz większe problemy ze stabilizacją zatrudnionej kadry. 
 
Niewykluczone jest też, że program Rodzina 500+ przyczyni się do wzrostu szarej strefy. Impulsem do jej rozwoju może być konieczność podnoszenie płacy minimalnej, czyli kosztu dla pracodawcy, co skłoni niektórych do zatrudniania na czarno. Program może więc wywołać negatywny efekt na rynku pracy.

Edward Korbel, 
ekspert do spraw badań i konsultant ds. metodologii w agencji SW Research
 
Wdrożenie programu Rodzina 500+ niewątpliwie wpłynie na wiele obszarów naszego życia. Niemniej jednak realne efekty widoczne będą w dłuższej perspektywie. Można prognozować, że środki pozyskane z programu spowodują wzrost tzw. konsumpcji prywatnej. Teza ta znajduje potwierdzenie w wynikach przeprowadzonej przez nas w czerwcu ankiety. Większość pytanych deklarowała w niej, że dodatkowe pieniądze przeznaczy na zakup ubrań dla dzieci czy jedzenia dla całej rodziny. Wyniki te dają podstawę do wysunięcia wniosku, że program Rodzina 500+ przełoży się na wymierne korzyści dla handlu, zwłaszcza sektora FMCG. Niebagatelną rolę będą miały tutaj promocje cenowe, ale też inne sposoby skłaniania konsumentów do wydania pieniędzy w rodzimych sklepach, a nie w sieciach międzynarodowych. W pewnym stopniu trend odwracania się od zakupów w hipermarketach sprzyja temu zjawisku. Reszta jest w rękach biznesu.
 
Inną kwestią pozostaje natomiast to, czy dodatkowe dochody spowodują odpływ pracowników, zwłaszcza tych zarabiających najmniej. Wydaje się, że część osób może podjąć decyzję o rezygnacji z pracy. Tym bardziej że przyznanie środków z programu nie powoduje ograniczenia innych świadczeń socjalnych i stanowi dodatkowe źródło finansowania. Aby zatem zapobiec temu trendowi pracodawcy, którzy już teraz borykają się z problemem znalezienia rąk do pracy, powinni zweryfikować nie tylko dotychczasowy system wynagrodzeń, ale również stosowane formy zatrudnienia. 
 
Przemysław Dwojak, dyrektor Działu Analiz Klientów i Strategii Sprzedaży 
w instytucie GfK 
 
Z deklaracji rodziców wynika, że środki z programu Rodzina 500+ przeznaczane są głównie na potrzeby z trzech grup: wydatki realizowane bezpośrednio w sklepach (żywność, odzież, sprzęt sportowy, elektronika, pomoce edukacyjne), wakacje oraz inne (np. opłaty, produkty inwestycyjne, leczenie). Oznacza to, że paleta możliwości wydatkowania pieniędzy z programu jest bardzo szeroka. W GfK policzyliśmy, że siła nabywcza polskich konsumentów wzrośnie do końca roku o 2,1 proc., czyli o około 17 mld zł, trudno jest jednak tę kwotę rozpisać na poszczególne typy biznesów, które na tym skorzystają. Wynika to z faktu, że zbyt mało czasu minęło od pierwszych wypłat, aby ich konsekwencje zobaczyć na poziomie całego kraju. Rozpoczęte wakacje oraz związane z nimi wydatki, które pochłoną część pieniędzy z programu, takich szacunków nie ułatwiają. Niemniej jednak, jeśli np. 1/2 lub nawet 3/4 z 17 mld zł zostanie wydane w handlu, to cały handel w Polsce odczuje zastrzyk tej gotówki. 
 
Nie podejmuję się natomiast oszacować bez odpowiednich danych, ilu pracowników może odejść z pracy w handlu i usługach ze względu na to, że korzyści finansowe (i pozafinansowe) z pobierania zasiłku przeważą korzyści z otrzymywanej zapłaty za pracę. Zwracam jednocześnie uwagę, że ostatnie podwyżki w największych sieciach handlowych mogły częściowo uprzedzić taki exodus.
 

Komentarze:Przeboje FMCG 2017Pierwszy inteligentny magazyn na świecie powstaje w Niemczech

W pełni zautomatyzowany magazyn ruszy we wrześniu w niemieckiej miejscowości Schwaig, Za transport towaru w magazynie odpowiadać będzie nowy, inteligentny robot TORU, stworzony do pracy w tego typu placówkach.

Dlaczego warto inwestować w oświetlenie sklepu spożywczego?

Oświetlenie sklepu z artykułami spożywczymi, jest jednym z najważniejszych elementów wyposażenia tego typu powierzchni handlowych.

Nowej generacji skaner ladowy z funkcją wagi

Łatwy we wdrożeniu skaner wielopłaszczyznowy MP7000 i nowy pakiet oprogramowania DataCapture DNA™ oferują firmom oraz partnerom z kanału sprzedaży nowy poziom rejestrowania danych.


Newsletter

O portalu | Reklama | Kontakt | Polityka prywatności | Mapa serwisu created by Visualteam


artykuły spożywcze | branża fmcg | fmcg | franchising | gazeta fmcg | handel w polsce | poradnik handlowca
merchandising | sieci handlowe | sklepy spożywcze | wyposażenie sklepu