zyciehandlowe.com.pl

biznes,finanse, praca

Biznes Praca

Jak udowodnić mobbing w pracy?

Dziś mobbing w pracy jest coraz częściej spotykanym zjawiskiem. Dotyka on zarówno młode osoby, jak i doświadczonych pracowników, którym ze względu na posiadany wiek zależy na utrzymaniu stanowiska pracy. Zatem jak udowodnić mobbing w pracy?

Co to jest mobbing?

Definicje mobbingu dokładnie określa obowiązujący w naszym kraju Kodeks Pracy. Jako mobbing określane są poszczególne działania oraz zachowania względem danego pracownika, które to są skierowane dokładnie przeciwko niemu. Polegają one na uporczywym oraz długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu. W związku z tym pracownik posiada zaniżoną ocenę przydatności zawodowej oraz jest ciągle zdenerwowany i zestresowany. Ponadto boi się on swego szefa lub tych osobom które go nieustannie mobbingują.

Długotrwały mobbing w pracy to terror psychiczny, który może przyczynić się do trwałego uszczerbku na zdrowiu.

W jaki sposób udowodnić mobbing w pracy?

Każdy pracownik doskonale wie, że udowodnienie mobbingu w pracy wcale nie jest łatwym zadaniem. Istnieją bowiem bardzo cienkie granice między dopuszczalnymi formami karania pracownika za pomocą poszczególnych kar porządkowych czy normalnym egzekwowaniem pracy, a mobbingiem.

W sytuacji, gdy zachodzi podejrzenie, że w danym miejscu pracy dochodzi do mobbingu, jedyną instytucją, która jest w stanie to udowodnić oraz właściwie rozstrzygnąć jest sąd okręgowy. W związku z tym ważne jest, aby mobbingowana osoba zbierała dowody świadczące o tym, że jest ofiarą mobbingu.

Niezwykle ważne jest, aby zbieranie materiałów obciążających pracodawcę, rozpoczęło się na samym początku nękania pracownika. W tym celu powinien on prowadzić notatnik, w którym będzie na bieżąco zapisywał przebieg oraz okoliczności wszystkich aktów mobbingu w pracy. Każde zdarzenie powinno być dokładnie określone datą, godziną, miejscem, wymienieniem poszczególnych mobberów oraz świadków sytuacji.

Drugą bardzo istotną sprawą jest gromadzenie bezpośrednich dowodów w postaci liścików, maili, sms-ów, które noszą znamiona nękania. W pełni wiarygodnym działaniem są także nagrania, filmiki oraz taśmy z podsłuchu.

W sytuacji gdy mobbingowany pracownik poniósł istotny uszczerbek na zdrowiu na powinien pamiętać o tym, aby kolekcjonować wszelkie niezbędne dokumenty w postaci zwolnień lekarskich, opisów badań oraz diagnoz lekarskich.

Gdy pracownik zdecyduje się na wniesienie pozwu do sądu w sprawie mobbingu niezwykle ważne jest także to, aby znalazł on wiarygodnych świadków, którzy niejednokrotnie byli świadkami mobbingu.