zyciehandlowe.com.pl

zyciehanlwe.com.pl – biznes,finanse, praca

Biznes Praca Zakupy

Wyposażenie magazynu a przechowywanie towarów

Magazyn to niezwykle ważny element łańcucha dostaw. Pomieszczenie to w istotny sposób wpływa na szybkość przepływu poszczególnych materiałów. Techniczne wyposażenie magazynu w ogromnym stopniu wpływa na jakość oraz sprawność poszczególnych procesów manipulacyjnych i rzutuje na funkcjonalność tego obiektu. Co zatem wchodzi w skład wyposażenia magazynu?

Wyposażenie magazynu a istotne czynniki

Odpowiednie wyposażenie magazynu jest kluczowym elementem wpływającym na jego prawidłowe funkcjonowanie. W związku z tym podczas wyposażania tego obiektu należy szczególną uwagę zwrócić na kilka istotnych czynników. Wśród wielu z nich niezwykle ważną rolę odgrywa:

– wielkość powierzchni magazynu
– funkcja magazynu
– rodzaj produktów przechowywanych w magazynie
– rodzaj stosowanych jednostek ładunkowych,
– sposób rotacji towarów

Wyposażenie magazynu a istotne elementy

Aby magazyn dobrze spełniał swoją rolę, niezwykle ważne jest, aby był on dobrze wyposażony. Pośród wielu istotnych elementów tego obiektu można wymienić poszczególne regały magazynowe oraz wózki jezdniowe.

Wyposażenie magazynu w odpowiednie urządzenia służące do transportowania i składowania poszczególnych towarów nie jest łatwym zadaniem i wymaga posiadania bogatej wiedzy w tym zakresie. Nic zatem dziwnego, że dziś mnóstwo firm chcących posiadać odpowiednio wyposażone magazyny korzysta z fachowych porad specjalistów, którzy to zajmują się przeprowadzaniem oględzinach, sporządzaniem projektu oraz wskazywaniem najbardziej funkcjonalnych rozwiązań.

Wybór poszczególnych urządzeń jest zawsze zależny nie tylko od powierzchni magazynu, lecz także od możliwości finansowych inwestora.

Dziś na rynku nie brakuje nowoczesnych oraz wysoce zautomatyzowanych regałów z układnicami oraz regałów półkowych przeznaczone przede wszystkim do obsługi ręcznej.

Obecnie do najbardziej zaawansowanych rozwiązań zalicza się automatyczne systemy składowania, które w ogromnym stopniu wpływają na wydajność poszczególnych procesów magazynowych poprzez zwiększenie wykorzystania powierzchni magazynowej. Ponadto mają one ogromny wpływ na zwiększenie gęstości składowania oraz automatyzację poszczególnych procesów składowania. Do niezwykle ważnych systemów składowania zalicza się:

– regały z układnicami,
– regały z platformą sterowną radiowo
– regały karuzelowe  oraz windowe

Regały paletowe a gospodarka magazynowa

Niezwykle ważną rolę na każdym magazynie odgrywają regały paletowe. Pośród wielu z nich można wymienić:

– regały rzędowe, które obecnie należą do najbardziej uniwersalnych regałów paletowych. Pozwalają one na składowanie nie tylko towarów spaletyzowanych, lecz także towarów niespaletyzowanych.

– regały wjezdne, które dzięki redukcji korytarzy roboczych pozwalają na bardzo efektywne wykorzystanie powierzchni magazynowej. Stanowią one idealne rozwiązanie w poszczególnych magazynach wysokiego składowania o dużym zagęszczeniu przechowywanych towarów. Składowanie towarów na tego typu półkach odbywa się zawsze zgodnie z zasadą LIFO, a więc ostatnie weszło, pierwsze wyszło.

– regały paletowe przejezdne, które składają się z tradycyjnych regałów paletowych rzędowych mocowanych na specjalnych wózkach. Dzięki posiadaniu napędu elektrycznego możliwe jest w pełni bezpieczne przemieszczanie się tego typu regałów. Ponadto znacznie zwiększają one powierzchnię magazynu, dzięki zmniejszeniu liczby korytarzy roboczych.

– regały paletowe przepływowe, które pozwalają na sprawny przepływ towarów zgodnie z zasadą  FIFO, a więc pierwsze weszło, pierwsze wyszło.

Obecnie składowanie towarów na paletach jest uważane za najbardziej popularny sposób ich przechowywania i pozwala na sprawną gospodarkę magazynową.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *