zyciehandlowe.com.pl

biznes,finanse, praca

praca na pół etatu
Finanse

Praca na pół etatu – co warto wiedzieć?

Według obowiązujących przepisów prawa praca w pełnym wymiarze godzin wynosi 8 godzin na dobę. Oznacza to 40 godzin w pięciotygodniowym tygodniu pracy dla osób zatrudnionych na umowę na pełen etat. Jest to artykuł 129 Kodeksu Pracy. Nietrudno jest się raczej domyślić, że praca na pół etatu to przedział czasowy o połowę mniejszy zarówno na dobę, jak i w tygodniu. Tak więc czas pracy wynosi 4 godziny na dobę i 20 godzin tygodniowo przez pięć dni w tymże tygodniu.

Praca na pół etatu – zasady

Podpisując z pracodawcą umowę o pracę, znajdziemy tam informację o tym, ile to jest pół etatu. W sposób klarowny przedstawione jest w tymże dokumencie, przez jaki czas pracownik pozostaje do dyspozycji swojego szefa. Oczywiście w przypadku przekroczenia ustalonego w umowie czasu, pracownik może ubiegać się o zapłatę za nadgodziny. Osoba zatrudniona na pół etatu podlega dokładnie takim samym prawom i obowiązkom, co osoba zatrudniona w pełnym wymiarze czasowym.

Umowa o pracę na pół etatu musi być sporządzona w dwóch egzemplarzach, a przed samym podjęciem pracy przez nowo zatrudnionego obowiązkowo musi on przejść szkolenie BHP oraz zostać zgłoszony do ubezpieczeń.

Najczęstszym pytaniem zadawanym przez pracowników półetatowych jest to, czy w tym systemie pracy przysługuje im możliwość przerwy 15-minutowej, jak to jest w przypadku ludzi zatrudnionych w pełnym wymiarze czasowym. Według przepisów przerwa taka należy się osobie, której dobowy wymiar czasu wynosi minimum 6 godzin. Praktycznie oznacza to brak przerw w 4-godzinnym okresie pracy. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy zatrudniony w danej firmie pracownik pozostaje na stanowisku przez 6 lub 8 godzin, co musi być ustalone we wcześniejszym harmonogramie pracy. Przerwa regulaminowa jest wtedy obowiązkowa.

Wynagrodzenie za pracę na pół etatu

Jakie będą zarobki pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze pracy, w znacznym stopniu zależne są od woli pracodawcy. Może to być dowolna kwota, która będzie stanowić odbicie wysiłku wkładanego w pracę oraz doświadczenia i kwalifikacji wymaganych na stanowisku. Nie oznacza to jednak, że Kodeks Pracy nie reguluje przepisów o wynagrodzeniu dla osób zatrudnionych w takim okresie czasu. Najniższe wynagrodzenie w przypadku zatrudnienia na pół etatu to kwota pensji minimalnej, która jest ustalona proporcjonalnie do wymiaru pracy. W roku 2021 pracownik mógł więc liczyć na wypłatę rzędu 1400 złotych brutto.

Urlopy zatrudnionego na pół etatu

Oczywiście kwestia urlopów jest ważna dla każdego zatrudnionego pracownika. Każdy czasem potrzebuje wytchnienia i wypoczynku. Obliczenie dostępnych dni urlopu nie jest trudnym zadaniem. Wylicza się je zupełnie podobnie, jak pensję minimalną.

W Polsce limit urlopu wypoczynkowego to odpowiednio 20 i 26 dni. Dotyczy to oczywiście osób z 10-letnim stażem pracy. Dzieląc to na pół, osoba zatrudniona w niepełnym wymiarze czasowym może liczyć na 10 lub 13 dni urlopu w ciągu całego roku. Tak więc osoba zatrudniona na pół etatu może skorzystać z urlopu tak samo, jak osoba pracująca w pełnym wymiarze godzin.

Pół etatu a nadgodziny

Przede wszystkim pracownik zatrudniony na pół etatu może wykonywać pracę w dłuższym wymiarze czasu, Limit godzin pracy podczas doby powinien być uwzględniony w umowie o pracę. Tak więc w przypadku pracownika półetatowego oznacza to każdą godzinę ponad 4-godzinny wymiar czasu, a także nie dłużej niż określony limit w umowie. Są to tak zwane godziny ponadwymiarowe. Godziny nadliczbowe zaś to czas, przekraczający 8 godzin w ciągu dnia.