zyciehandlowe.com.pl

biznes,finanse, praca

zadaniowy czas pracy
Finanse

Zadaniowy czas pracy – na czym polega?

Poszukując pracy, można najczęściej spotkać się z takimi ogłoszeniami, w których jasno i wyraźnie określony jest czas, w jakim daną pracę będziemy wykonywać. Są to zazwyczaj wakaty na cały etat lub pół etatu. W anonsach takich zaznaczone jest także, czy praca będzie wykonywana stacjonarnie w siedzibie firmy, czy też w sposób zdalny z domu pracownika. Jeśli chodzi o pracę w danej lokalizacji, to pracodawca ma pełną kontrolę nad tym, ile pracownik pracuje i jakie zadania wykonuje. W przypadku pracy zdalnej jest to znacznie utrudnione i dlatego wielu pracodawców wprowadziło zadaniowy czas pracy.

Jak wygląda zadaniowy czas pracy?

Najważniejszą cechą zadaniowego czasu pracy jest elastyczność czasu, w jakim pracownik może wykonać powierzone mu zadania. Osoba taka nie ma wskazanych godzin swojej pracy. Zasadniczo może ona wykonywać swoje obowiązki służbowe wtedy, kiedy chce w ciągu dnia. Priorytetem dla takiego pracownika jest wykonanie zadania w podanym przez pracodawcę terminie. Najprościej mówiąc, pracodawcy nie interesuje, w jakich godzinach dana praca zostanie zrobiona, tylko czy zostanie ona zakończona na czas i z oczekiwanym efektem.

Czy zadaniowy czas pracy sprawdzi się w każdym zawodzie?

Mimo wielu zalet zadaniowy czas pracy nie może być wprowadzany na wszystkich stanowiskach. Dlatego też, zanim pracodawca zdecyduje się na taki sposób pracy swoich pracowników, powinien dokładnie zapoznać się z prawem pracy, w szczególności z artykułami dotyczącymi zadaniowego czasu pracy. Warto pamiętać, że pracodawcy powinni zasady tego typu pracy zapisać w regulaminie organizacji, tak, żeby każda osoba zatrudniona mogła uzyskać na ten temat odpowiednie informacje. Zadaniowy czas pracy najczęściej stosuje się przy wykonywaniu takich zawodów jak: copywriter, grafik, pracownik IT, redaktor lub dziennikarz.

Ile wynosi czas pracy osoby zatrudnionej w systemie pracy zadaniowej?

Zadaniowy czas pracy nie oznacza, że pracownik ma wykonywać swoje obowiązki cały czas i pracować dużo więcej niż 40 godzin w tygodniu. Osoba pracująca w takim systemie powinna wykonywać swoją pracę 5 dni w tygodniu i przeznaczać na nią około 40 godzin. Obowiązkiem pracodawcy jest wyznaczenie takich zadań, które będą możliwe do zrealizowania w takim czasie. Oznacza to, że pracownik w ciągu jednego dnia powinien pracować 8 godzin, oczywiście to, jak sobie rozłoży pracę w ciągu dnia jest jego indywidualną sprawą. Może wyglądać to również tak, że dana osoba jednego dnia przepracuje 5 godzin, a drugiego 11 godzin, jednak w ogólnym rozrachunku ilość przepracowanych godzin w ciągu 5 dni nie ma przekraczać 40 godzin pracy. Wyjątkiem są tu nadgodziny, na które pracownik się zgadza i otrzymuje za to dodatkowe wynagrodzenie wcześniej ustalone z pracodawcą.

Pozytywne strony zadaniowego czasu pracy

Przy takim systemie pracy najwięcej zyskują sami pracownicy. Oprócz tego, że sami organizują sobie harmonogram wykonywanych zadań, to jeszcze są bardziej niezależni i mają dużo swobody. Dzięki temu mogą działać spokojniej i tak jak im samym jest wygodnie, co często przekłada się na lepsze wykonanie powierzonych im obowiązków.