zyciehandlowe.com.pl

biznes,finanse, praca

zarobki w Norwegii
Finanse

Jak kształtują się zarobki w Norwegii?

Norwegia to kraj, który kojarzony jest z wysokimi zarobkami. Zgodnie z danymi podawanymi przez Norweski Urząd Statystyczny poziom zarobków w tym kraju w ubiegłym roku wzrósł wynosi około 50000 NOK. Po przeliczeniu na złotówki kwota ta sięga niemal dwudziestu trzech tysięcy złotych miesięcznie.

Czy zarobki w Norwegii są rzeczywiście wysokie?

Poziom zarobków w Norwegii jest wysoki i zdecydowanie wyższy niż na przykład w Polsce. Nie można jednak zapominać o tym, że poziom zarobków w poszczególnych branżach jest różny, a koszt życia w Norwegii jest dość wysoki. Dla przykładu warto wspomnieć, że koszt zakupu chleba sięga niemal trzydziestu NOK.

Czy w Norwegii obowiązuje jedna i powszechna stawka minimalna za pracę?

W Norwegii brak jest jednolitej dla wszystkich pracowników stawki minimalnej, ale wymogi tego rodzaju wprowadzane są dla poszczególnych branż, w tym budownictwa, gastronomii, rolnictwa, transportu, hotelarstwa czy branży elektrycznej. Stawki w tym wypadku aktualizowane są raz w roku oraz podawane do wiadomości przez Norweską Inspekcję Pracy.

Od czego zależy wysokość średnich zarobków w Norwegii?

Zarobki w Norwegii mogą być różne, a na ich wysokość wpływ ma kilka czynników, w tym rodzaj branży oraz kwalifikacje i doświadczenie pracownika. Jak wspomniano powyżej, średnie zarobki w Norwegii wynoszą około 50000 NOK. W przypadku mężczyzn poziom zarobków kształtuje się w okolicy 54000 NOK, zaś w przypadku kobiet wynosi około 47000 NOK. Warto dodać, że wysokość zarobków może być różna w poszczególnych branżach. Pracownicy biurowi zarabiają około 43000 NOK, osoby zatrudnione w handlu mogą liczyć na zarobki sięgające 37000 NOK, zaś osoby zatrudnione w sektorze rolnym – 38000 NOK. Rzemieślnicy to grupa zawodowa, która otrzymuje wynagrodzenie rzędu 42000 NOK miesięcznie, natomiast operatorzy i monterzy urządzeń i maszyn dostają około 43000 NOK. Gorzej opłacani są pracownicy fizyczni, którzy co miesiąc otrzymują 36000 NOK.

Jakie regulacje prawne odnoszą się do zarobków w Norwegii?

Przepisy prawa w Norwegii regulują czas i miejsce pracy. Czas pracy określany jest jako okres, w którym pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy. Zgodnie z przepisami Norweskiego Kodeksu pracy czas ten wynosi zwykle 9 godzin pracy na dobę lub 40 godzin pracy na tydzień. W przypadku systemu zmianowego oraz pracy w nocy lub w niedziele, zwykle przyjmowany jest czas pracy w wymiarze 36 lub 38 godzin w tygodniu. Harmonogram dziennego oraz tygodniowego czasu pracy regulują zapisy umowy zawartej pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Warto dodać, że każdy pracodawca zobowiązany jest do ewidencji czasu pracy zatrudnianych przez siebie pracowników.

Jakie informacje umieszczane powinny być na odcinkach od wypłaty?

Każdy pracodawca w Norwegii zobowiązany jest do udostępnienia swojemu pracownikowi tak zwanych wycinków od wypłaty. Dokumenty tego rodzaju powinny zawierać określone informacje, w tym dotyczące wynagrodzenia brutto oraz zaliczek pobranych na poczet podatków. Poza tym, pracownik powinien otrzymać informacje związane z innymi potraceniami od wynagrodzenia brutto oraz o metodzie i sposobie obliczania dodatku urlopowego. Na wycinku od wypłaty powinno być również jasno wskazane wynagrodzenie netto.

W jaki sposób rozliczane jest wynagrodzenie za przepracowywane nadgodziny?

Wynagrodzenie za przepracowywane nadgodziny powinno wynosić co najmniej czterdzieści procent uzgodnionej w umowie stawki godzinowej. W przypadku niedotrzymania przez pracodawcę tego warunku lub problemów związanych z brakiem lub terminowością wypłaty wynagrodzenia wskazany jest kontakt ze związkami zawodowymi lub skorzystanie z pomocy prawnej.