zyciehandlowe.com.pl

biznes,finanse, praca

Biznes Marketing Praca

Jakie umiejętności powinien mieć menedżer, by sprawnie kierować zespołem?

Menedżer jest odpowiedzialny za podległe mu osoby. To właśnie dzięki umiejętnościom menedżera zespół pracuje sprawnie, jest zgrany i skuteczny. Jakie cechy i umiejętności powinien mieć dobry menedżer?

Zarządzanie zespołem

Zadaniem menedżera jest kierowanie podległym mu zespołem. Delegowanie zadań, sprawdzanie, a także motywowanie do pracy to podstawowe zadania menedżera. Z każdym dniem jest to praca coraz trudniejsza. Dziś wiele zespołów pracuje zdalnie, a menedżer nie ma bezpośredniego kontaktu z pracownikami.

Kontrolowanie pracy zdalnej jest na pewno trudniejsze niż w kontaktach osobistych. Umiejętności menedżera powinny opierać się przede wszystkim na kompetencjach miękkich, które pozwalają na delikatne przewodzenie zespołowi. Umiejętność negocjacji, delegowania zadań, a następnie egzekwowania wykonanej pracy to najważniejsze zadania menedżera.

Koncentracja na celu

W trakcie realizacji projektu pojawiają się różne problemy i trudności. Od umiejętności menedżera zależy, czy w czasie pracy zespół będzie konsekwentnie dążył do ukończenia głównego zadania, czy zacznie koncentrować się na problemach, które pojawiły się w trakcie.

Zadaniem menedżera jest również kontrolowanie, czy pracownicy nie tracą z oczu swojego zadania. W razie problemu menedżer musi wskazać właściwą drogę.

Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi

Opanowanie oraz zdolność logicznego myślenia w trudnych momentach to kolejne umiejętności menedżera, które są niezbędne do prawidłowego wykonywania tej pracy.

Kryzys czy hossa to sytuacje, które wymuszają zmiany w pracy zespołu. Do takich sytuacji powinien być przygotowany menedżer, który nie tylko jest w stanie zachować zimną krew, szybko przystosować się do nowej sytuacji.

Menedżer musi pomóc swoim pracownikom przejść przez trudny okres w pracy. Menedżer, który jest charyzmatycznym przywódcą umie dodać otuchy pracownikom. Potrafi wykrzesać z nich zapał i przekazać, że nawet po trudnych chwilach znowu będzie dobrze.

Słuchanie i motywacja

Wiele osób słucha, ale nie słyszy co inni do nich mówią. Sprawny menedżer bardzo dokładnie słucha pracowników. Ich problemów, wątpliwości czy skarg. W zespole pracują ludzie o bardzo różnorodnych charakterach. Jest to idealne miejsce do problemów, kłótni czy nieporozumień. Zespół, który ma problem z komunikacją nigdy nie będzie pracował sprawnie i efektywnie. To od umiejętności menadżera zależy jaka atmosfera panuje w zespole.

W każdym zespole następują również spadki motywacji u pracowników. Menedżer, który rozdziela zadania, nie jest wyłącznie od kontrolowania i krytykowania. Od dawna wiadomo, że osoby, które są doceniane dużo efektywniej pracują i identyfikują się z firmą. I to jest właśnie zadanie menedżera.