zyciehandlowe.com.pl

biznes,finanse, praca

limit faktoringowy
Finanse

Czym jest limit faktoringowy i jak określić jego wysokość?

Korzystanie z faktoringu łączy się nierozerwalnie z koniecznością ustalenia wysokości limitu faktoringowego – to właśnie ten parametr będzie wskazywał na to, ile pieniędzy miesięcznie faktorant może otrzymać od faktora w celu sfinansowania wystawionych przez siebie faktur. Czym jest limit faktoringowy? W jaki sposób wyznaczają go firmy faktoringowe? Poznaj odpowiedzi na te pytania!

 

Co to jest limit faktoringowy?

W najbardziej podstawowym znaczeniu limit faktoringowy to kwota ustalana przez strony umowy faktoringowej – wskazuje ona, ile pieniędzy faktorant może otrzymać od faktora w każdym miesiącu na poczet finansowania wystawionych faktur. 

 

Ściśle rzecz ujmując, pojęcie opisane powyżej, to limit globalny, czyli całkowita kwota limitu przyznawana przez faktora przedsiębiorcy korzystającemu z jego usług.

 

Drugim istotnym terminem w kontekście limitu faktoringowego jest limit koncentracji. Wskazuje on na to, jaki maksymalny udział w miesięcznym finansowaniu mogą mieć faktury wystawione na pojedynczego odbiorcę. Oznacza to, że jeżeli limit koncentracji dla danego odbiorcy (nazwijmy go klientem X) wynosi 30%, a łączna kwota faktur zgłoszonych do finansowania to 200 000 zł, faktorant będzie mógł wnioskować o sfinansowanie faktur wystawionych klientowi X w kwocie do 60 000 zł w skali miesiąca.

 

Ostatnim, trzecim pojęciem dotyczącym limitu faktoringowego jest sublimit. Wartość tę przyznaje się indywidualnie, a jej wysokość uzależniona jest od wielu czynników dotyczących konkretnego odbiorcy. Może się więc zdarzyć, że w gronie kilkorga klientów zgłoszonych do faktoringu online kwoty będą się znacząco różnić. Faktury wystawione na odbiorcę o nienagannej historii kredytowej, obracającego dużymi kwotami i mającego ugruntowaną pozycję na rynku, będą mogły być finansowane na przykład do kwoty 125 000 zł miesięcznie, podczas gdy sublimit dla mniejszego kontrahenta wyniesie jedynie 30 000 zł.

 

Co więcej, łączna kwota zsumowanych sublimitów może przekraczać kwotę limitu globalnego. Nie oznacza to jednak, że faktorant będzie mógł skorzystać z finansowania wyższego niż limit globalny.

 

Jak faktor określa wysokość limitu faktoringowego?

Czynniki wpływające na wysokość limitu faktoringowego to między innymi:

 

  • kondycja finansowa kontrahenta, 
  • jego historia kredytowa,
  • stosowane przez odbiorcę terminy płatności,
  • wpisy w BIG InfoMonitor czy BIK,
  • raporty i sprawozdania z działalności handlowej,
  • powiązania handlowe.

 

Na podstawie tych czynników eksperci firmy faktoringowej wyznaczają, jak wysokie dla danego kontrahenta limity globalne, limity koncentracji oraz sublimity można przyznać.

 

Dowiedz się więcej – Limit faktoringowy – na co zwracać uwagę podpisując umowę faktoringową