zyciehandlowe.com.pl

biznes,finanse, praca

iban co to jest
Finanse

Skuteczność identyfikatora IBAN w bankowości

IBAN to międzynarodowy numer, który identyfikuje rachunek bankowy w danym kraju, pełna nazwa skrótu to IBAN to międzynarodowy numer rachunku bankowego, pełna nazwa skrótu to International Bank Account Number.

IBAN co to jest?

Jest to sekwencja zakodowanych cyfr i liter – odpowiednio ułożonych znaków, forma adresu bankowego. IBAN zawiera dokładnie te informacje, które są potrzebne systemom bankowym do przetwarzania przelewów międzynarodowych.
Różne kraje używają numerów IBAN o różnej długości, ponieważ to od systemu zarządzania bankami danego kraju zależy, ile cyfr zostanie użytych w numerze konta. Na przykład IBAN dla Wielkiej Brytanii ma tylko 22 znaki, a 28 znaków dla Polski. Pomimo różnic w ilościach znaków, numer ten nadal zawiera wszystko, co jest potrzebne, aby przelew międzynarodowy dotarł bezpiecznie. Maksymalna długość kodu IBAN to 34 znaki.

IBAN – jakie ma przeznaczenie w bankowości?

To unikalne bankowe identyfikatory, które są zgodne z formatem uzgodnionym na szczeblu międzynarodowym i precyzyjnie wskazują numer konta odbiorcy przelewu, kod rozliczeniowy oraz bank i kraj konta docelowego. Ponieważ są one zgodne ze standardowym formatem, błędy w przetwarzaniu kodu są ograniczone, co oznacza, że płatność szybciej dociera do celu.
Czas potrzebny na wykonanie przelewu przy użyciu IBAN zależy od kraju wysłania oraz kraju destynacji, a także od przetwarzania procesów transferu przez oba banki – wysyłającego oraz odbiorcy. Niektóre przelewy na wspólnych trasach walutowych potrwają tylko jeden dzień, ale inne płatności mogą potrwać dłużej – od 3 do 5 dni roboczych.

Elementy składowe identyfikatora IBAN to:
– kod kraju, czyli dwa symbole, zwykle jest to ogólnie przyjęta, krótka forma nazwy danego kraju, na przykład PL dla Polski;
– numer czekowy to kolejne dwie cyfry;
– kod banku, może to być kombinacja znaków i cyfr;
– informacje o koncie, które będą dotyczyć numeru konkretnego, indywidualnego konta, a może również zawierać kod rozliczeniowy konta.

Numer IBAN – aby skutecznie wysłać płatność międzynarodową

Sama idea używania numerów IBAN pochodzi z Europy i jest tam szeroko stosowana. Proces użytkowania IBAN został określony przez Europejski Komitet Standardów Bankowych – przyjęto go jako procedura ISO 13616. Inne kraje, spoza Europy, również przyjęły ten system. Chociaż w Ameryce Północnej identyfikator IBAN nie jest zwykle używany, system jest rozpoznawany w procedurach bankowych i płatności są przetwarzane według tych samych protokołów, które są używane w Europie. Format IBAN jest przyjęty i stosowany na obszarach Bliskiego Wschodu, Azji Środkowej i Afryki. System ten jest uznany jako bezpieczny, skuteczny i precyzyjny, wdrożenie go w bankowości międzynarodowej jest oceniane pozytywnie.

Jaka jest różnica między IBAN a SWIFT oraz indywidualnym numerem konta?

Kody SWIFT – znane również jako numery SWIFT / BIC – służą do przetwarzania płatności międzynarodowych w celu identyfikacji banku prowadzącego konto odbiorcy. Zazwyczaj do dokonania płatności potrzebne są zarówno kod SWIFT, jak i IBAN, zwłaszcza w Europie. Te dwa kody alfanumeryczne obejmują większość szczegółów potrzebnych do bezpiecznego przetwarzania płatności.
IBAN jest wymagany w przypadku płatności międzynarodowych, ale nie zastępuje zwykłego podstawowego numeru konta, który jest używany w codziennej bankowości krajowej. Podczas wykonywania przelewu międzynarodowego bank może poprosić o podanie zarówno IBAN, jak i zwykłego numeru konta, aby podczas przetwarzania transakcji mógł dokładnie sprawdzić, czy oba numery pasują do siebie.