zyciehandlowe.com.pl

biznes,finanse, praca

jak cofnąć przelew
Finanse

Jak cofnąć przelew? – miniporadnik

Płatności elektroniczne są powszechne i wykonywane obecnie w ogromnej liczbie. Wykonują je między innymi klienci indywidualni. Podczas dokonywania transakcji dochodzi czasem do pomyłek, w tym wpisania złego numeru konta czy nieodpowiedniej kwoty. Warto zatem wiedzieć, jak cofnąć przelew w razie takiej konieczności.

W jaki sposób dokonywane są płatności elektroniczne?

Wykonanie przelewu bankowego wymaga wydania przez klienta odpowiedniej dyspozycji do banku oraz wskazana numeru konta odbiorcy i określonej kwoty operacji. Na koncie klienta muszą znajdować się środki w odpowiedniej ilości. Operacje są księgowane przez system Krajowej Izby Rozliczeniowej, ale informacje dotyczące konta odbiorcy czy przelewanej kwoty nie są weryfikowane.

Zatem, jak cofnąć przelew?

Większość banków umożliwia tego rodzaju operację. Transakcje muszą być jednak dokonywane przed tak zwaną sesją Elixir oraz powinny dotyczyć przelewu zwykłego. Tak zwanych zleceń natychmiastowych nie można bowiem cofnąć. Tego rodzaju rozwiązanie jest stosowane przez wiele banków, w tym choćby PKO BP czy mBank.

Jak można cofnąć przelew?

Przelew bankowy może być anulowany w różnorodny sposób. Klienci mogą w tym celu wykorzystywać bankowość internetową lub infolinię. Niektóre banki wymagają jednak osobistego stawiennictwa klienta w ich oddziale. W przypadku wskazanie błędnego konta odbiorcy bank może, ale nie musi przesłać do przypadkowego odbiorcy wezwanie do zapłaty. Zawiera ono termin zwrotu oraz numer konta, na które należy przelać środki. Jest to specjalny rachunek techniczny, a zwrot niesłusznie otrzymanych środków powinien nastąpić w terminie trzydziestu dni. Odbiorca wezwania może jednak odmówić wydania środków. W takiej sytuacji konieczne jest wszczęcie postępowania sądowego. Warto pamiętać o tym, że błędy w danych odbiorcy nie są problemem, ponieważ banki weryfikują odbiorcę po numerze jego konta, a nie po imieniu i nazwisku. W przypadku wpisania nieprawidłowej kwoty warto skontaktować się z odbiorcą lub zgłosić dyspozycję do banku. Można również wybrać środki z konta, co uniemożliwi wykonanie wadliwego przelewu.

Czy cofanie przelewu wiąże się z naliczeniem opłaty?

Banki mogą, ale nie muszą pobierać opłatę za tego rodzaju działanie. W wielu z nich usługa ta jest bezpłatna lub jej koszt nie przekracza kilkudziesięciu złotych.

Czy możliwe jest cofniecie przelewu BLIK czy PayPal?

Płatności typu BLIK czy PayPal są coraz bardziej popularne. Stanowią one bowiem wygodny sposób na dokonywanie płatności z tytułu zakupu przedmiotów lub usług. Cofniecie przelewu w tym wypadku jest jednak znacznie utrudnione. Transakcja może być bowiem wstrzymana jedynie w sytuacji, w której płatność nie została odebrana. Tego rodzaju długi czas realizacji płatności ma miejsce wtedy, gdy dany odbiorca przelewu nie ma konta w systemie PayPal lub podczas wykonywania przelewu wpisany został nieprawidłowy adres mailowy. Wówczas konieczne jest klikniecie przycisku Anuluj, który pojawia się obok płatności. W przypadku płatności BLIK cofniecie przelewu możliwe jest przed dokonaniem autoryzacji przez nadawcę transferu. W przeciwnym wypadku transakcję cofać może jedynie bank. W przypadku płatności wykonywanych z użyciem telefonu nie ma możliwość ich cofnięcia. W przypadku, w którym doszło do nieprawidłowego przelewu BLIK, który wysyłany jest do odbiorcy natychmiastowo, konieczne jest przygotowanie i wysłanie odpowiedniego pisma z prośbą o zwrot środków na konto wskazane przez nadawcę.